Network çözümleri söz konusu olduğunda sanal ağ, yerel ağ, kablosuz ağ, uzak alan ağ ve güvenli uzak erişim gibi farklı teknolojiler gündeme gelmektedir. Bu doğrultuda sıralanan bu hususlardaki kurulum hizmetleri network çözümleri içerisine girmektedir. Ayrıca, bu teknolojiler hakkında danışmanlık hizmeti sunmak da network çözümleri formatına dahil olmaktadır. Bunun yanı sıra bakım ve destek hizmetleri de network çözümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Network konusunda ülkemiz yeni yeni farklı açılımlara imza atmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak son zamanlarda network çözümlerine dair alternatif seçenekler sık sık gündeme gelmektedir. Bütün bu özellikler ülkemizin network çözümleri noktasında kendisini sürekli olarak geliştirmesini sağlamaktadır. Bu noktada ülkemizin network çözümleri konusunda her geçen gün geliştiğini söylemek mümkün olmaktadır.

Uygulama Hızlandırma Hizmetleri
Uygulamalar internetin kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerden günümüze kadar geçen süre içerisinde sürekli olarak gündeme gelen bir kavram olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.
Yerel ve Geniş Ağ Hizmetleri
İş yeri, ofis, konut ya da okullardaki birbirlerine yakın olan cihazlar arasındaki ağlara yerel ağ denmektedir.
Ağ İzleme ve Analiz Hizmetleri
Ağ izleme ve analiz hizmetleri, internet sektörü için hayati derecede öneme sahip hizmetleri kapsamaktadır.
Sunucu Yük Paylaşımı Hizmetleri
Ülkemizde internet kullanımı oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır.
Bandgenişliği Yönetim Hizmetleri
İnternet gün geçtikçe hayatımızın her alanına girmektedir. Bu durum ise doğal olarak internetin kullanımını arttırmaktadır.

Tanıtım

Destek