Ülkemizde sunucu ve iletişim hizmetleri son zamanlarda oldukça hızlı bir şekilde gelişim göstermiş durumdadır. Bu durumun oluşmasında sunucu ve iletişim sistemlerine olan teknolojik yatırımların artmış olması etkili olmaktadır. Bu doğrultuda işletim sistemi hizmetlerinin oldukça geniş bir kapsama sahip olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Sunucu ve işletim sistemi hizmetlerinin faaliyet alanlarını sıralayacak olursa;

Gerekli taleplere ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde fiziksel ya da sanal bir sunucu sisteminin kurulması ve bu kurulumla ilgili gerekli rollerin eklenmesi

Müşterinin domainine sunucunun dahil edilmesi

Şayet sunucu sanal sunucuysa; gerekli ajanların kurulması

Antivirüs programının kurulması

Güvenlik yaması yamasının kurulması ve gerekli güncellemelerin takip edilmesi

Yedekleme servislerinin oluşturulması

Sunucu ve işletim sistemlerinin seri bir şekilde çalışmasının sağlanması

Gerekli performans bakımlarının sağlanması

Sunucu ve işletim sistemine dair gerekli dokümanların hazırlanması

Sunucu servislerinin ve sunucu uygulamalarının takip edilmesi

Sunucuya ait kaynakların takip edilmesi ve olası kaynak aşımlarının bildirilmesi

SLA çözümlerine dair alternatif seçeneklerin oluşturulması

Üretici desteğinin sağlanması ve olası çözüm önerilerinin müşteriye bildirilmesi

Periyodik olarak karşılaşılan problemler için kalıcı çözümlerin oluşturulması

Dönemsel olarak kapasite ve performans değerlendirilmesinin yapılması

Sunucu üzerindeki çalışmaların planlanması

Ülkemizde Sunucu ve İşletim Sistemi Hizmetleri 

Sunucu ve iletişim sistemihizmetleri esasında çok geniş kapsamlı olarak yürütülen faaliyetleri tanımlamaktadır. İnternet teknolojisinin gelişmesi ve bilişim sektörünün etki alanını genişletmesinin doğal bir sonucu olarak sunucu ve işletim sistemi hizmetleri de ortaya çıkmış durumdadır. Ülkemizde son zamanlarda bilişim sektörüne oldukça yoğun bir şekilde yatırım yapılmaktadır. Bu durum ülkemizin bu sektörde de hızlı bir şekilde gelişim göstermesini sağlamaktadır. 

Çözüm Ortakları

Veri Depolama ve Yedekleme
Veri depolama ve yedekleme hizmetleri oldukça geniş kapsamlı hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bulut Bilişim Hizmetleri
Bulut bilişim firmaların kurumsal verilerine, uygulamalara ve hizmetlere kullanıcıların bulundukları lokasyondan bağımsız internet üzerinden erişimini mümkün kılmaktadır.
Bilgi Sistemleri Yönetim Hizmetleri
Bilgi Sistemleri Yönetim Hizmetleri, bilgi sistemlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini hedeflemektedir.
Sanallaştırma Hizmetleri
Sanallaştırma hizmetleri, özellikle sunucuların kapasitelerini arttırmak doğrultusunda önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Tanıtım

Destek