Bilgi Sistemleri Yönetim Hizmetleri, bilgi sistemlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini hedeflemektedir. Günümüz itibariyle internet ortamında çok geniş kapsamlı olarak bilgilerin bulunduğu bilinmektedir. Bilgi sistemleri bu bilgilerden istenilen özellikte bulunanları firmalar adına yöneterek, firmaların verilerini dolayısıyla bilgilerinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Bu durum ise doğal olarak yöneticilerin yönetsel fonksiyonları yerine getirirken, doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu durum ise; işletmelerin karar alma süreçlerine olumlu katkılarda bulunmaktadır. Zira bilgi sistemleri yönetim hizmetleri, bilgilere doğru zamanda ve doğru kanal kaynakları üzerinde erişilebilmesini sağlamaktadır.  Böylece işletmelerin ihtiyaç duyduğu verisel bilgiler anında yöneticilerin kullanımına sunulmaktadır.

Bilgi Sistemleri Yönetim Hizmetlerinin Avantajları

Bilgi sistemleri yönetim hizmetleri, çok kapsamlı ve avantajlı kazanımları firmalara sunmaktadır. Bu doğrultuda; öncelikle bilgi sistemleri yönetim hizmetleri, işletmelerin para ve zaman tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yönetim fonksiyonlarının kolaylaştırılmasını sağlayarak, firmaların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu hizmetler, bilginin yönetilmesini etkin bir şekilde sağlayarak; sistemli bir bilgi ağının oluşmasını da sağlamaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında bilgi sistematik bir şekilde saklanarak, gerekli görüldüğü koşullarda geri çağrılmakta böylece firmaların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır. Bilgi sistemleri yönetim hizmetleri esasında yeni bir hizmet alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak çok hızlı bir şekilde gelişen bu hizmetlerin, günümüz itibariyle hayati fonksiyonları yerine getirdiği de bilinmektedir.

Çözüm Ortakları

Veri Depolama ve Yedekleme
Veri depolama ve yedekleme hizmetleri oldukça geniş kapsamlı hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sunucu ve İşletim Sistemi
Ülkemizde sunucu ve iletişim hizmetleri son zamanlarda oldukça hızlı bir şekilde gelişim göstermiş durumdadır.
Bulut Bilişim Hizmetleri
Bulut bilişim firmaların kurumsal verilerine, uygulamalara ve hizmetlere kullanıcıların bulundukları lokasyondan bağımsız internet üzerinden erişimini mümkün kılmaktadır.
Sanallaştırma Hizmetleri
Sanallaştırma hizmetleri, özellikle sunucuların kapasitelerini arttırmak doğrultusunda önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Tanıtım

Destek