Bilgi güvenliği yönetim hizmetlerinin iş akışlarında sadece teknik önlemler bulunmamakla beraber bunun yanı sıra yasal ve organizasyonel olarak ve aynı zaman da yönetimsel olarak da takip edilmesi gerekilen iş alanları bulunmaktadır. Kurumlarınızın özel olarak incelenip ve ihtiyaca yönelik belirlenerek önlemlerin alınması kaliteyi arttıracak ve bilgi güvenliğinizin tam olarak sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Bizler firmalarınız ve kurumlarınız için farkındalık eğitimleri sunmakta ve iç denetim mekanizmalarınızı da yeniden belirlemekteyiz. Aynı zamanda var ola boşluklar ve risk analizi çalışmaları sizlere detaylı olarak raporlar halinde sunularak her şeyin uygun bir düzene gelmesi sağlanılır. Amacımız sizlere tamamen iyileştirilmiş bir sistem sunarak iş akışlarını en olağan durumda yönetmenizi sağlamaktır.

Özel yazılımlarımız sayesinde bilgi güvenliği yönetim hizmetleri hem hızlanacak hem de sorunsuz bir işleyiş haline geliyor olacak.

Kısaca bizler bilgi güvenliği yönetimi olarak ilk olarak sistemleri kurmak ve işletmek ve sürdürülebilir bir hale getirerek her daim iyileştirmek için hizmet vermekteyiz. Kurumlarınızın bilgi güvenliği yönetim hizmetleri için firmamızdan yardım alabilir ve detaylı olarak görüşerek neler yapılabileceklerini öğrenebilirsiniz.

Bilgi güvenliği sizlere

Rekabette daha hızlı olmanızı yardımcı olur

Bilgi varlıklarınız güvende olur

İşlerinizin sürekliliğini sağlar

Karşılaşabileceğiniz riskleri en aza indirir

Gereksiz iş yükünden kurtarır

Doğru ve güvenilir bir iş akışı içinde ilerlemenizi sağlar

Müşterilerinize karşı güvenilirliğiniz artar

Çözüm Ortakları

Uygulama Güvenlik Hizmetleri
Kurumlarınızın önemli belge ve bilgilerini korumak için sizlere sunduğumuz uygulama güvenlik çözümleri ile attık şirket içi gizlilik prensiplerinize sadık kalıyor olacaksınız.
Ağ Güvenlik Hizmetleri
Gelişen teknoloji ile birlikte sistemlerin de gelişmesi; internet kullanımının daha da artmasını sağlamış olup bu durum güvenlik uzmanlarının da ...
Sistem Güvenlik Hizmetleri
Her geçen gün değişen ve gelişen teknoloji dolayısıyla iş süreçlerimizi bir çok ağa bağlı olarak kolay ve hızlı bir şekilde yapmaktayız.
Zafiyet Yönetim Hizmetleri
Zafiyet kelimesinin açılımı, sistemlerinizin savunmasız kalması ve her türlü açıklara karşı önlemsiz olması olarak tanımlayabiliriz.

Tanıtım

Destek