İş yeri, ofis, konut ya da okullardaki birbirlerine yakın olan cihazlar arasındaki ağlara yerel ağ denmektedir. Yerel ağ hizmetleri, kampüslerde, okullarda ya da bir birim içerisindeki cihazlar arasında bir bağlantı oluşturan sistemlerdir. Özellikle bilgisayar ve yazıcı gibi teknolojik araçların birbirlerine bağlı olarak çalıştığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra bu cihazların birbirleriyle bağıntılı olduğu da bilinmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda yerel ağ hizmetlerinin ne kadar etkili bir hizmet olduğunu göstermektedir. Yerel ağ hizmetleri sayesinde iş yeri, ofis, okul ya da kampüs gibi alanlarda bilgi akışı sağlanarak ortak hizmetlerin planlanması ve veri akışının sağlanması mümkün hale gelmektedir. Bütün bunlar yerel ağ hizmetlerinin ne kadar gerekli bir hizmet olduğunu da gözler önüne sermektedir.

Geniş ağ hizmetleri ise; yerel ağ hizmetlerinden çok daha geniş kapsamlı olarak faaliyet alanı bulunan hizmet alanlarıdır. Geniş ağ hizmetleri, şehirleri hatta ülkeleri kapsamaktadır. Esasında genel ağ hizmetlerinin kapsama alanına yerel ağlarda girmektedir. Geniş ağ hizmetlerinin en büyük genel ağı; internet olarak tanımlanmaktadır. Kurum ve kuruluşlar arasındaki veri akışının sağlanmasında ve merkezle şubeler arasındaki veri akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi geniş ağ hizmetleri sayesinde mümkün olmaktadır. Esasında geniş ağ hizmetleri, bulut servisleriyle koordineli bir şekilde çalışma hedefinde olan bu sayede hedef bilgileri çok geniş coğrafyalara ulaştıran bir sistemdir.

Çözüm Ortakları

Uygulama Hızlandırma Hizmetleri
Uygulamalar internetin kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerden günümüze kadar geçen süre içerisinde sürekli olarak gündeme gelen bir kavram olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.
Ağ İzleme ve Analiz Hizmetleri
Ağ izleme ve analiz hizmetleri, internet sektörü için hayati derecede öneme sahip hizmetleri kapsamaktadır.
Sunucu Yük Paylaşımı Hizmetleri
Ülkemizde internet kullanımı oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır.
Bandgenişliği Yönetim Hizmetleri
İnternet gün geçtikçe hayatımızın her alanına girmektedir. Bu durum ise doğal olarak internetin kullanımını arttırmaktadır.

Tanıtım

Destek