Ülkemizde internet kullanımı oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır. Günümüz itibariyle hemen her evde internetin bulunduğunu varsayarsak, internet bağlantısını mümkün kılan sunucuların üzerindeki yükün miktarının ne kadar çok olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada önemli bir ihtiyaca çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkan sunucu yük paylaşım hizmetleri, sunucuların üzerindeki veri yükünü hafifletmektedir. Böylece, internetin kesintisiz ve sürekli olarak verilmesi mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda sunucu üzerindeki yük paylaşımı bazı teknolojik cihazlarla olabildiği gibi bulut sistemleri aracılığıyla da sunucuların üzerindeki veri yükü azaltılabilmektedir. Bu durum ise doğal olarak internetin kesintisiz bir şekilde kullanılmasında önemli bir etki olarak karşımıza çıkmaktadır. Esasında sunucu yük paylaşımı hizmetleri, belirli argoritma çerçevesinde çalışma sistemi olan hizmetlerdir.

Ülkemizde sunucu yük paylaşımı hizmetleri son zamanlarda etkili bir şekilde gelişim göstermiş durumdadır. Bu noktada etkili bir sunucu yük paylaşım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, farklı alternatif seçeneklerin devreye girdiği de bilinmektedir. Esasında sunucu yük paylaşım hizmetleri, internet, e-ticaret, intranet ve exranet gibi uygulamaların etkili bir şekilde hizmet sunabilmesi noktasında önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bundan dolayı günümüz itibariyle, sunucu yük paylaşım sistemlerine olan talep günden güne artış göstermektedir. Ayrıca farklı ücretlendirmelerin söz konusu olduğu sunucu yük paylaşım hizmetleriyle alakalı hizmet sunan firmaların sayısı günden güne artış göstermektedir. Bu durumda doğal olarak bir rekabet ortamının oluşmasını sağlamaktadır.

Çözüm Ortakları

Uygulama Hızlandırma Hizmetleri
Uygulamalar internetin kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerden günümüze kadar geçen süre içerisinde sürekli olarak gündeme gelen bir kavram olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.
Yerel ve Geniş Ağ Hizmetleri
İş yeri, ofis, konut ya da okullardaki birbirlerine yakın olan cihazlar arasındaki ağlara yerel ağ denmektedir.
Ağ İzleme ve Analiz Hizmetleri
Ağ izleme ve analiz hizmetleri, internet sektörü için hayati derecede öneme sahip hizmetleri kapsamaktadır.
Bandgenişliği Yönetim Hizmetleri
İnternet gün geçtikçe hayatımızın her alanına girmektedir. Bu durum ise doğal olarak internetin kullanımını arttırmaktadır.

Tanıtım

Destek