Ağ izleme ve analiz hizmetleri, internet sektörü için hayati derecede öneme sahip hizmetleri kapsamaktadır. Ağ izleme hizmetleri, internete bağlı olan cihazların sürekli olarak kontrolünü yaparak, olası kesinti ya da arıza durumuna müdahale eden bir hizmeti kapsamaktadır. Bu noktada internetin kesintisiz sağlanması noktasında önemli bir işlevi bulunan ağ izleme hizmetlerinin, e-posta yardımıyla yöneticileri haberdar ederek internet bağlantısının kesintisiz bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Ağ izleme hizmetleri, kesinti ya d arızı durumlarına anında müdahale etme noktasında ağ yöneticilerinin uyarılmasını da sağlamaktadır. Bu sayede ağ izleme hizmetleri, etkili bir veri akışının sağlanması noktasında önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Ülkemizde son zamanlarda ağ izleme hizmetleri alanına yatırımlar artış göstermektedir. Bu sayede günümüz itibariyle oldukça önemli firmalar bu alanda hizmet vermeye de başlamış durumdadır.

Analiz hizmetleri, internet üzerinden hizmet sunan firmaların verilerinin analizini yaparak, hedef kitleye ulaşma oranlarına dair bilgileri yöneticilere sunmaktadır. Bu sayede internet siteleri, kendilerini güncelleyerek hedef kitleyi etkileyeme yönelik çalışmalara hız vermektedir. Esasında analiz hizmetleri, internet hizmetlerinin bir geri dönütü gibi özelliğe sahiptir. Zira bu sayede internet sitesi hareketlerinin ne kadar başarılı olduğu görülmektedir. Ülkemizde ve dünyada analiz hizmetlerinin geçmişi çok eski değildir. Ancak analiz hizmetlerinin çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdiği de bilinmektedir. Bu hizmetlerin çok hızlı bir şekilde gelişmesinin sebebi, internetin oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıdır.

Çözüm Ortakları

Uygulama Hızlandırma Hizmetleri
Uygulamalar internetin kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerden günümüze kadar geçen süre içerisinde sürekli olarak gündeme gelen bir kavram olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.
Yerel ve Geniş Ağ Hizmetleri
İş yeri, ofis, konut ya da okullardaki birbirlerine yakın olan cihazlar arasındaki ağlara yerel ağ denmektedir.
Sunucu Yük Paylaşımı Hizmetleri
Ülkemizde internet kullanımı oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır.
Bandgenişliği Yönetim Hizmetleri
İnternet gün geçtikçe hayatımızın her alanına girmektedir. Bu durum ise doğal olarak internetin kullanımını arttırmaktadır.

Tanıtım

Destek